Under fliken Kurser ser du vad som är på gång hos Vävglädje.

Broschyren Upplev Bo Äta Shoppa, länk nedan.
https://indd.adobe.com/view/57fe6a24-8a34-4462-aca4-ae3e80fc0ee4

Besök gärna:
Loussastugan i Skattlösberg     https://skattlosberg.se/skattlosberg/luossastugan/
Danaandersson veckan 2023     https://dananderssonveckan.com/
Fiskesjöar och Badplatser         https://www.visitdalarna.se/gora/aktiviteter/fiskekort-ludvika-sodra-fiskevardsomrade
                                                      https://www.visitdalarna.se/gora/aktiviteter/badplatser-i-ludvika
Cykla och Vandra i bygden        https://www.visitdalarna.se/cykla/ludvik
 
                                                     https://www.visitdalarna.se/vandra/ludvika
Åk längdskidor och utför           https://www.visitdalarna.se/langdskidakning/ludvika
                                                     https://www.visitdalarna.se/alpint/ludvika
Besök Ludvika                           https://www.visitdalarna.se/ludvika

 

Grangärde Hembygdsgård i Sunnansjö
https://grangardehembygdsforening.se/
Grangärde Hembygdsförening bildades 1924 och hembygdsgården  i Sunnansjö började byggas upp några år senare.  Gårdens byggnader och samlingar representerar dels den bergsmansmiljö som under 300 år präglade Grangärdebygden, dels den jord- och skogsbruksverksamhet som alltid funnits i dessa trakter men som efter järnbruksdöden i slutet av 1800-talet blev den dominerande näringen.
Den svedjefinska inflyttningen till Grangärde finnmark under 1600-talet hade också viss inverkan på bygdens jord och skogsbruk vilket framgår av samlingarna.


Trolltallen, Sunnansjö
Vid Lågnäsets strand vid Sandviken i Sunnansjö står Trolltallen, även kallad tandvärkstallen. Det är en jättefura med väldig krona. Stammen har vid brösthöjd en omkrets på 3,86 m.I stammens bark finns ännu ett tjugotal ringar och igengrodda hål efter de sjukdomspluggar, som slagits in. Tallen står sannolikt kvar eftersom ingen vågat hugga ned den av fruktan för att då få de sjukdomar som med pluggarna ympats in i stammen.
Man varnades förr för att gå för nära tallen. Då kunde sjukdomar och tandvärk passera över till den besökande, kanske gäller detta även idag!  Tallen är sedan 1917 naturminne.

Olsjö Kyrkstig
https://grangardehembygdsforening.se/olsj%C3%B6-kyrkstig-folder-svenska.html
Nu kan du åter vandra på den gamla stigen mellan Olsjön och Sunnansjö.
Stigen hade en gång i tiden stor betydelse för dem som bodde i Grangärde södra finnmark och skulle besöka Grangärde Kyrka.
Vandringsleden är 8 km lång. Höjdskillnaden mellan Olsjön och Broby i Sunnansjö är cirka 100 meter.  Stigen är väl röjd, och märkt med gul färg på trädstammarna. Bänkar finns vid flera rastplatser och ett flertal informationstavlor beskriver vägen och dess historia.
Du har möjlighet till en stämningsfull och upplevelserik vandring - så glöm inte kaffekorgen.
https://www.visitdalarna.se/vandra-ludvika   hittar du fler vandringsleder i Ludvika kommun.